Analiza poziomu oglądalności programów telewizyjnych – na czym to polega?

Posted on 03/04/2019 7:57am

Często słyszy się o tym, że najnowszy program TV zdobył kolejny rekord oglądalności, albo że telewizja usuwa serial z nadawania z powodu niskiej oglądalności. Ale jak właściwie przebiega taki pomiar i czy jest on miarodajny. Odpowiedź na te pytania niesie w sobie telemetria – stosunkowo nowa dziedzina telekomunikacji, która szybko rozwija się ostatnimi czasy zarówno w kraju, jak i za granicą.
telewizor
Author: Arek Olek
Source: http://www.flickr.com
Telemetryczne badania opierają się na liczącej około 2000 osób grupie ankietowanych, które posiadają w domu sprzęty nazywane telemetrami. Przypominają one niewielkie radio samochodowe, jednakże posiadają przeróżne funkcje, które umożliwiają badaczom wykonanie precyzyjnych zestawień zbiorów informacji poruszających kwestię obecnie oglądanych programów telewizyjnych. W ciągu nocy dane uzyskane z telemetru są przekazywane do grupy badaczy zajmujących się ich przeanalizowaniem i w ten sposób powstają gotowe statystyki oglądalności. Należy zaznaczyć, że choć telemetria stanowi dziedzinę, która się dopiero rozwija, odgrywa ona szczególnie wielką rolę na rynku telewizji. Prezesi poszczególnych stacji kierują się badaniami telemetrycznymi podczas podejmowania ważnych decyzji.

Czy jakiś TV program zostanie na antenie albo zostanie usunięty, czy godzina jego nadawania zostanie zmieniona – wszystkie te sprawy są ściśle uzależnione od badaczy telemetrycznych i badanej grupy. Jeżeli chodzi o samą grupę badanych, jest ona wybierana na podstawie informacji z GUS i obejmuje takie typy gospodarstw domowych, które w całości stanowią przegląd społeczeństwa w danym państwie. Właśnie w ten sposób można uzyskać obraz przeciętnego widza telewizji. Oczywiście system ten jest atakowany za zbyt małą grupę respondentów. Krytycy zwracają także uwagę na taką kwestię, że respondenci mogą zachowywać się nienaturalnie, wiedząc o byciu obserwowanym.
telewizor
Author: tripleigrek
Source: http://www.flickr.com
Obecnie największe zadanie dla telemetrii stanowi internet. Ludzie bardzo często zamiast używać telewizor, oglądają wybrany program TV w sieci. W Polsce zakłada się rozpoczęcie badania oglądalności poszczególnych programów telewizyjnych w sieci, jednak jest to dopiero szkic projektu. W Ameryce jednak opcja ta funkcjonuje już od kilku lat i przynosi zadowalające efekty.

Tags: telewizor, sprawy, kwestie, rekord