Jakie dane powinien zawierać list, w którym zwracamy się z prośbą o pomoc do fundacji?

Posted on 14/04/2022 7:56am

Jest to instytucja, która nie działa z założenia dla osiągnięcia zysku, lecz prowadzi ona działalność na rzecz wybranego społecznego interesu.


Bardzo dużo fundacji powstało w tym zamyśle, żeby otaczać niepełnosprawne dzieci opieką oraz po to, żeby wspierać placówki opiekuńcze, medyczne oraz hospicyjne.
Podstawowy cel jaki sobie zakłada fundacja, to niesienie pomocy. Fundacje pomagają ratować dzieci oraz pomagają przywracać im zdrowie. Wspierają także edukację oraz przynoszą pomoc tym rodzinom, które są w ciężkiej sytuacji materialnej. Żeby zgłosić nasze potomstwo do stowarzyszenia oraz aby założyć mu subkonto, najlepiej jest odnaleźć fundację, która zajmuje się wyłącznie danym schorzeniem. Wtedy mamy znaczną szansę na pomoc dla dziecka od takiej fundacji. Zanim przystąpimy do jakiejś fundacji, trzeba na początku znaleźć precyzyjne dane o takiej instytucji. Należy dowiedzieć się, komu ona dopomaga oraz w jaki sposób pozyskuje fundusze. Po wyborze fundacji dla dziecka, należy napisać list, w którym opisujemy sytuację oraz prosimy o pomoc.


Podróże z dzieckiem
Author: FuturePR
Source: FuturePR


W treści takiego listu zawrzeć należy podanie z prośbą o założenie subkonta. Trzeba również dokładnie zobrazować dolegliwość. Taka prośba posiadać powinna oryginalny podpis opiekuna lub prawnego wychowawcy dzieciaka, które ubiega się o opiekę. Posiadać również powinien adres zwrotny oraz oryginalne lekarskie zaświadczenie, które stwierdza dolegliwość dzieciaka. Takie zaświadczenie może być wystawione przez doktora specjalistę oraz doktora pierwszego kontaktu. W tym podaniu trzeba także przedstawić dolegliwość na jaką choruje nasze potomstwo. Trzeba także opisać symptomy dolegliwości, koszty przywracania do sprawności i leczenia i uzasadnić z jakiego powodu te koszty przekraczają nasze finansowe możliwości.
Dołączyć do podania należy także zaświadczenie o dochodach lub napisane własnoręcznie oświadczenie, które posiada informacje o średnich miesięcznych zarobkach całej rodziny.

Dodatkowe fakty o tym obszarze tematycznym pozyskasz w różnych serwisach, lecz znacząca witryna (https://www.dywanydoprzedszkola.pl/pl/c/Dywany-aktywizujace/78) jest tylko jedyna! Zweryfikuj

Należy także dodać zdjęcie kandydata, które podpisane jest na odwrocie.

Tags: dziecka, lekarz, Dzieciaki